Amina Medical AS

Nedenfor beskriver vi alle dataene om Amina Medical AS.

Dette selskapet eies av Haffeld Just og tilhører sektoren eller aktiviteten Allmenn legetjeneste.

Informasjon av interesse om Amina Medical AS: adresse, nettsted, e-post, telefon og stedskart

Adresse: c/o Balstad Hosleveien 36, 1358 Jar

Telefon: -

En annen Telefon: 400 44 286

Fax: -

Nettsted: -

E-post: just.haffeld@medisin.uio.no

PostAdresse: -

Styretsleder: Haffeld Just

Amina Medical AS, hvordan komme til selskapet (stedskart)

 

Andre brukere som har søkt etter Amina Medical AS har også vært interessert i selskapet:

Andre selskaper i samme sektor

Go up