AS Jotunheimen Og Valdresruten Bilselskap

Nedenfor beskriver vi alle dataene om AS Jotunheimen Og Valdresruten Bilselskap.

Dette selskapet eies av Opdal Ivar og tilhører sektoren eller aktiviteten Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde.

Informasjon av interesse om AS Jotunheimen Og Valdresruten Bilselskap: adresse, nettsted, e-post, telefon og stedskart

Adresse: Jernbanevegen 7, 2900 Fagernes

Telefon: 61 36 59 00

En annen Telefon: -

Fax: 61 36 59 25

Nettsted: -

E-post: jvb@jvb.no

PostAdresse: Postboks 123, 2901 FAGERNES

Styretsleder: Opdal Ivar

AS Jotunheimen Og Valdresruten Bilselskap, hvordan komme til selskapet (stedskart)

 

Andre brukere som har søkt etter AS Jotunheimen Og Valdresruten Bilselskap har også vært interessert i selskapet:

Andre selskaper i samme sektor

Go up