Austertana Bygdesenter

Nedenfor beskriver vi alle dataene om Austertana Bygdesenter.

Dette selskapet eies av - og tilhører sektoren eller aktiviteten -.

Informasjon av interesse om Austertana Bygdesenter: adresse, nettsted, e-post, telefon og stedskart

Adresse: c/o Kåre Breivik Skipagurraveien 22, 9845 Tana

Telefon: -

En annen Telefon: 915 63 764

Fax: -

Nettsted: -

E-post: k.bre@online.no

PostAdresse: -

Styretsleder: -

Austertana Bygdesenter, hvordan komme til selskapet (stedskart)

 

Andre brukere som har søkt etter Austertana Bygdesenter har også vært interessert i selskapet:

Andre selskaper i samme sektor

Go up