Fond Til Nasjonalgalleriets Forøkelse

Nedenfor beskriver vi alle dataene om Fond Til Nasjonalgalleriets Forøkelse.

Dette selskapet eies av Lerberg Ellen Johanne og tilhører sektoren eller aktiviteten Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst.

Informasjon av interesse om Fond Til Nasjonalgalleriets Forøkelse: adresse, nettsted, e-post, telefon og stedskart

Adresse: Kristian Augusts gate 23, 0164 Oslo

Telefon: -

En annen Telefon: -

Fax: -

Nettsted: -

E-post: post@nasjonalmuseet.no

PostAdresse: Postboks 7014 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Styretsleder: Lerberg Ellen Johanne

Fond Til Nasjonalgalleriets Forøkelse, hvordan komme til selskapet (stedskart)

 

Andre brukere som har søkt etter Fond Til Nasjonalgalleriets Forøkelse har også vært interessert i selskapet:

Andre selskaper i samme sektor

Go up