Forvaltningsstiftelser for fond og legater opprettet for veldedige og allmennyttige formål