Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn